منتظر اعضای جدید کمیته علمی همایش باشید. دبیرخانه دائمی برند در ورزش در حال جذب اعضای کمیته علمی همایش از دانشگاههای سراسر کشور می باشد.

تماس با ما

تلفن تماس دبیرخانه: 38803494-051

ایمیل دبیرخانه: cbsconf@gmail.com

شنبه تا چهارشنبه 9 تا 14

فهرست