معرفی چند کتاب در حوزه برند

کتاب هویت و برند سازی

مولف: علی اشرف احمدیان

ناشر: ادیبان روز


کتاب شعار برند، شیپور جنگ

نویسنده: لورا ریس

مترجم: آتنا مقدم


کتاب کفش باز، خاطرات بنیان گذار نایکی

مولف: فیل نایت

مترجم: مریم علیزاده


کتاب لغزش برند

مترجمان: دکتر احمد روستا، کبری سبزعلی یغمایی

مولف: مارتی نیومایر


کتاب برندهای ورزشی

مولفان: پاتریک باچت، دیتر هبلایرت، گویلوم بودت

مترجمان: دکتر فرشاد تجاری، داوود نصر اصفهانی، دکتر نیما ماجدی


کتاب مدیریت استراتژیک برند

نویسنده: الکساندر چرنو

مترجم: دکتر کامبیز حیدر زاده و کمال قلندری


کتاب استراژی مسیریابی برند

مولف: کارن تیبر للند

مترجم: دکتر حمید سعیدی، دکتر شهرزاد چیت ساز


کتاب برند سازی داخلی،

مبانی نظری الگوها و نمونه های موفق

مولف: سعید شفیعا


کتاب طراحی المانهای هویت برند در مسیر شناخت برند

مبتنی بر نظریه الینا ویلر و کوین لین کلر

مولف: رضا سراجی


کتاب برندینگ عاطفی

پارادایم جدید در زمینه ارتباط برندها با مردم

مترجم: خلیل جعفر پیشه


فهرست