لطفا برای دریافت پرسشنامه های برند به لینک های زیر مراجعه نمایید.

پرسشنامه برند شخصی در ورزش

پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند در ورزش

تماس با ما

تلفن تماس دبیرخانه: 38803494-051

ایمیل دبیرخانه: cbs@um.ac.ir

شنبه تا چهارشنبه 9 تا 14

فهرست