دبیر همایشدکتر سید مرتضی عظیم زاده
دبیر علمی همایشدکتر محمد کشتی دار
دبیر اجرایی همایشدکتر جواد غلامیان
مسئول دبیرخانه خانم گلی
تماس با ما

تلفن تماس دبیرخانه: 38803494-051

ایمیل دبیرخانه: cbs@um.ac.ir

شنبه تا چهارشنبه 9 تا 14

فهرست