تعرفه کارگاههای دومین همایش
  • هزینه هر کارگاه تخصصی و کاربردی 100 هزار تومان می باشد.
  • کارگاه ها 2 ساعت بوده و شامل:
  • یک سخنرانی ویژه
  • تدریس کارگاه
  • پرسش و پاسخ
  • میان وعده و پذیرایی
  • 50 درصد تخفیف ویژه دانشجویان و سازمان ها و نهادهای ورزشی
فهرست