پوستر اولین همایش

گزارش برگزاری اولین همایش ملی برند در ورزش

جهت دریافت گزارشی از چگونگی برگزاری اولین همایش ملی برند در ورزش که در 25 و 26 آذرماه سال 1394 برگزار شد به لینک زیر مراجعه فرمایید.

گزارش اولین همایش برند در ورزش

حامیان اولین همایش
تماس با ما

تلفن تماس دبیرخانه: 38803494-051

ایمیل دبیرخانه: cbs@um.ac.ir

شنبه تا چهارشنبه 9 تا 14

فهرست