اهداف دومین همایش ملی برند در ورزش:
  • توسعه تحقیق و پژوهش در حوزه برند در ورزش
  • توسعه تفکر برندینگ در بین مدیران سازمانها، نهادها، باشگاهها و فعالان حوزه ورزش
  • معرفی برند ورزش رضوی
  • معرفی رویکردهای جدید پژوهشی در حوزه برند در ورزش
  • ایجاد یک فضای موثر برای ارتباطات علمی و شبکه سازی پژوهشگران بازاریابی و برندینگ
  • ایجاد فرصت برای شرکتها و فعالان حوزه ورزش که تفکر برندینگ در آنها حاکم می باشد
  • فرصتی برای حضور حامیان عرصه ورزش جهت ارتقاء تصویر برند
تماس با ما

تلفن تماس دبیرخانه: 38803494-051

ایمیل دبیرخانه: cbs@um.ac.ir

شنبه تا چهارشنبه 9 تا 14

فهرست