مکان برگزاریدانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
آدرس دبیرخانهمشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ورزشی، دبیرخانه دائمی برند در ورزش
تلفن دبیرخانه051-38803394
شماره همراه دبیرخانه09056465746
فاکس051-38807387
صندوق پستی1574

تماس با ما

تلفن تماس دبیرخانه: 38803494-051

ایمیل دبیرخانه: cbs@um.ac.ir

شنبه تا چهارشنبه 9 تا 14

فهرست